„Jedyną drogą do zmiany tego, jak się czujemy

jest stawanie się świadomym tego,

czego doświadczamy wewnątrz

i uczenie się, jak się z tym zaprzyjaźnić”

/ Bassel van der Kolk

o mnie

Nazywam się Zuzanna Potaczek. Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą, w trakcie certyfikacji. Ukończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie (specjalność kształtowania i modyfikacji zachowania). Pracuję z młodzieżą oraz dorosłymi.

Możesz zwrócić się do mnie indywidualnie lub możecie przyjść do mnie jako para. Wyzwania, nad którymi wspólnie pracujemy, obejmują różnego rodzaju trudności życiowe. Może to być kwestia przedłużającej się depresji lub lęku. Mogą to być także chwilowe trudności związane z kryzysem lub stresem. Wspólnie pracować możemy nad złością, tą którą kierujesz do innych, a także tą która jest wewnątrz.

Myślę, że to z czym się zmagamy jest czasem sumą tego, co w życiu przeżyliśmy, jak nas traktowano jako dziecko, jak wchodziliśmy w dorosłość, kto był dla nas ważny, a kto o nas zapomniał. Jest tym, co dostaliśmy na początku drogi, mając pewne wrodzone cechy osobowości oraz tym, czego w czasie tej drogi doświadczyliśmy. Jaką funkcję i rolę musieliśmy przyjąć dla ludzi, których spotykaliśmy i jak bardzo było to dla nas obciążające.

Z pierwszego zawodu jestem pielęgniarką. Przez kilka lat pracowałam na oddziale intensywnej terapii dziecięcej. Była to praca wymagająca zachowania spokoju i opanowania, mimo dziejących się czasem tragedii. Praca, w którą wpisane było obcowanie z cierpieniem pacjenta, z chorobą, z kalectwem czy śmiercią. Nauczyła mnie ona, że nic nie jest nam dane na zawsze. Ale też, co najważniejsze, pokazała, że wiele sytuacji, które wydają się być sytuacjami bez wyjścia daje się rozwiązać. A jeśli nie rozwiązać to nadać im nowe znaczenie.

Pracuję integracyjnie. Łączę to, co wydaje mi się skuteczne i najbardziej dopasowane do Ciebie. Idę razem z Tobą, nigdy nie za Ciebie.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

terapia indywidualna

Psychoterapia jest pomocna w odszukaniu źródeł lęku czy smutku, który czasem wydawać się może nadmierny, nieracjonalny czy nieuzasadniony. Lęku czy smutku, który obniża nam jakość życia i wpływa na jakość naszych relacji. Przeznaczona jest dla osób borykających się z problemami emocjonalnymi takimi jak niepokój, wahania nastroju, napięcie, niskie poczucie własnej wartości czy wspomniany już smutek lub złość.ć.

Jest pomocna dla osób, które będąc w bliskiej relacji czują się wykorzystywane. Dają niewspółmiernie do tego co otrzymują. Czują, że bliskie relacje w ich życiu nie zaspakajają ich podstawowych potrzeb, a mimo to nie umieją ich zakończyć.

Psychoterapia pomaga odzyskać równowagę. Uczy akceptacji i przystosowania do niekorzystnych sytuacji, na które nie zawsze mamy wpływ.

Przynosi zrozumienie. Przynosi ulgę. Przynosi zmianę.

Podczas pierwszej wizyty rozmawiamy wstępnie o trudnościach, które spowodowały, że się spotkaliśmy. Możemy zadecydować o dalszej współpracy oraz poszukać wsparcia, które będzie najbardziej odpowiednie. Zwykle warto spotkać się jeszcze na jedną lub dwie rozmowy, aby uzyskać dogłębny obraz problemów oraz  sformułować cele.

Standardowo wizyta indywidualna odbywa się raz w tygodniu i trwa 50minut. Możliwy jest też rzadszy kontakt, w którym spotykamy się co drugi tydzień.

Czasem może się wydawać, że 50 minut to bardzo niewiele. Dobrze jest jednak wiedzieć, że rozmowy są często intensywne, nasiąknięte dużą dawką emocji – stąd trudnym mogłoby być utrzymanie koncentracji dłużej. 50 minut jest więc czasem optymalnym dla obydwu stron.

terapia par

Wsparcie dla par zwykle dotyczy związku małżeńskiego czy partnerskiego. Zgłosić się mogą także dwie osoby w relacji rodzicielskiej (rodzic/dziecko), relacji przyjacielskiej oraz relacji zawodowej. Warunkiem wstępnym jest oczywiście to, że obie strony chcą współpracować.

W czasie spotkań wspólnie badamy wzorce komunikacji, wyjaśniamy co się dzieje i badamy alternatywne zachowania lub drogi rozwiązania trudności, z którymi się mierzycie. W porównaniu z indywidualnymi rozmowami spotkania trwają 90 minut. Jest to czas potrzebny do tego, aby każdy mógł zabrać głos.

Pierwsza rozmowa, na której spotykamy się we troje, pozwala ocenić czy w Waszym odbiorze jestem osobą, która może Wam pomóc.  Dobrze jest czuć, że to jest to miejsce, ta osoba i ten czas.  Często potrzebna jest kolejne spotkanie, aby uzyskać jaśniejszy obraz trudności i tego, jak moglibyśmy rozpocząć wspólną pracę. Praca ta powinna mieć sformułowane przez Was cele, choć nie zawsze łatwo jest je wyklarować na początku.

Podejmując się pracy z partnerem należy mieć świadomość, że terapia par nie zawsze prowadzi do poprawy relacji, ale może również pokazać, że jedno z Was lub oboje chcecie iść swoją drogą. Nawet w tym przypadku warto jest pomóc sobie w zrozumieniu tego dlaczego stało się tak, że gdzieś się z parterem minęliśmy, coś może zaniedbaliśmy, ktoś potraktował nas w ten czy w inny sposób.

wsparcie rodzicielskie

Wsparcie rodzicielskie jest formą pomocy psychologicznej w obszarze relacji rodziców, dziadków lub opiekunów z małymi dziećmi lub nastolatkami.

W czasie rozmów w gabinecie możesz uzyskać wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzicielskiej, wypracować wskazówki dotyczące możliwych form działania i rozważyć korzystne dla Ciebie i dziecka rozwiązania. Spotkania przyczyniają się także do rozwoju Twoich kompetencji jako rodzica.  

Czasami potrzeba konsultacji wynika z naturalnej chęci omówienia swoich przypuszczeń, rozwiania wątpliwości i obniżenia lęku.

Niekiedy rodzice pragną przygotować dziecko na zbliżającą lub dziejącą się zmianę. Zmianą może być pojawienie się młodszego rodzeństwa, przeprowadzka, zmiana przedszkola czy szkoły, rozwód rodziców czy strata bliskiej osoby.

Standardowo wizyta trwa 50minut oraz odbywa się bez obecności dziecka. Ilość spotkań oraz ich forma zależą od Twoich potrzeb. Ważnym jest, aby czuć, że wypracowane rozwiązanie jest odpowiednie dla dziecka, a także dla Ciebie.

wsparcie w chorobie

Choroba jest sytuacją, która dotyka nie tylko chorego, ale także osoby mu bliskie.

 

Zabiera spokój, bezpieczeństwo. Sprawia, że to, co jeszcze niedawno było w zasięgu naszej ręki staje się bardzo odległe.

 

Wsparcie emocjonalne ma ważne znaczenie na każdym etapie choroby.

 

Początkowo pomaga oswoić się z nową sytuacją. Zmniejszyć lęk towarzyszący procesowi stawiania diagnozy oraz przygotować do przyjęcia często niespodziewaniej i trudnej wiadomości. Na etapie podjęcia leczenia, potrzebna może być pomoc w skutecznym radzeniu sobie ze stresem, który jest ściśle związany ze znaczną zmianą sytuacji życiowej, z cierpieniem fizyczny, z izolacją społeczną oraz rodzinną.

 

Choroba stawia nam nowe cele, przewartościowuje priorytety, zużywa nasze zasoby, a jednocześnie, aby przez nią przejść czy nauczyć się z nią żyć trzeba te zasoby uzupełniać i dbać, aby ich nie zabrakło.

Chorobę można traktować w kategoriach walki. Uzbroić się po zęby i biec do natarcia.

Czuć, że ma się wpływ na swoje życie, a obok przyszłych strat przewidywać również możliwość wtórnych zysków.

Traktować chorobę zadaniowo i realizować plan walki punkt po punkcie.

Można ją także postrzegać jako stratę, krzywdę czy zagrożenie.  Jako coś, co utrudnia nam zaspokojenie ważnych potrzeb i celów. Co zabiera jakość i komfort. Co zabiera nam sens.

Dominującym uczuciem jest wtedy smutek. Jest żałoba nad tym co mieliśmy,  co moglibyśmy mieć, gdyby nie to co nam się przytrafia. Poczucie, że coś straciliśmy zabiera nam siły, nie pozwala się podnieść i stawić czoła chorobie,

która przecież nie poczeka.  Jest w nas też czasem dużo złości. Bo to niesprawiedliwe, że ja.. że właśnie teraz.. i dlaczego?

Ważnym elementem pracy w gabinecie stać się może poszukiwanie odpowiedzi na ważne dla Ciebie pytania. Częściej niż przed zachorowaniem myśli krążyć będą wokół jakości Twojego życia, tego kim byłeś i jesteś dla siebie i dla innych. Jaką role pełnisz i jak bardzo musi być ona zmieniona w obecnych warunkach…

płatności

Koszt wizyty indywidualnej to 170zł (50min)

Koszt wizyty pary to 250zł (50min)

Płatności za wizytę stacjonarną możesz dokonać zarówno przed wizytą – płatność przelewem, jak i po wizycie – płatność gotówką w gabinecie. Płatność kartą nie jest możliwa.

Wizytę online należy opłacić przed spotkaniem. Jeśli w trakcie spotkania zdecydujesz, że jakość połączenia jest dla Ciebie niewystarczająca, a co za tym idzie, nasz kontakt jest utrudniony, wizyta zostanie skrócona, a opłata za nią będzie proporcjonalnie niższa.

Rezygnacji ze spotkania możesz dokonać  telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz na stronie. Należy to zrobić jak najszybciej, nie później jednak niż 24 godziny przed terminem.

Jeśli potrzebujesz wystawiam faktury vat, zarówno indywidualne jak i na firmę. Dane do faktury możesz przesłać mailowo, przez formularz kontaktowy na stronie, a także sms’em.

kontakt

W swojej praktyce pracuję stacjonarnie oraz zdalnie. Spotkanie twarzą w twarz ma kilka zalet w porównaniu z rozmową internetową. Między innymi daje ono szerszy dostęp do znacznie większej części komunikacji niewerbalnej, która często jest kluczem do zrozumienia trudności, w których szukasz pomocy. Dodatkowym atutem jest prywatność, której zachowanie może być utrudnione w przypadku telefonu czy Internetu.

W niektórych przypadkach spotkanie w gabinecie może być trudne ze względu na odległość, chorobę, sytuację pandemiczną czy inne osobiste przesłanki.  Telefon lub Internet są wtedy dobrą alternatywą.

Ty decydujesz jaka droga kontaktu jest dla Ciebie optymalna.

 

W celu umówienia wizyty proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez portal znanylekarz.pl. Zapraszam!

 

 

 

     Gabinet znajduje się na wysokim parterze ( 9 schodów). Niestety w budynku nie ma windy. Jeśli potrzebujesz pomocy powiedz proszę, na pewno coś zaradzimy! 

 

 

Zuzanna Potaczek – ZnanyLekarz.pl